Panasonic EVOLTA 900

Panasonic EVOLTA 900

HHR-4XXE 2018-10 2018-10
Capacity (200 mOhm) 896 897
Cycles to 200 mOhm 66 57
Capacity (80%) 880 879
Cycles to 80% 129 123

Panasonic EVOLTA 900