Panasonic EVOLTA 2450

Panasonic EVOLTA 2450

HHR-3XXE 2018-05 2018-05
Capacity (100 mOhm) 2486 2499
Cycles to 100 mOhm 93 75
Capacity (80%) 2436 2441
Cycles to 80% 153 135

Panasonic EVOLTA 2450