Fujitsu White-Gold

Fujitsu White-Gold

HR-3UTA 2014-02 2014-02
Capacity (200 mOhm) 1878 1875
Cycles to 200 mOhm 306 276

Fujitsu White-Gold