Fujitsu White-Gold

Fujitsu White-Gold

HR-3UTA 2014-02 2014-02
Capacity (100 mOhm) 1832 1883
Cycles to 100 mOhm 376 285
Capacity (80%) 1785 1843
Cycles to 80% 483 378

Fujitsu White-Gold