Fujitsu White-Gold

Fujitsu White-Gold

HR-3UTA 2014-02 2014-02 2014-02
Capacity (100 mOhm) 1832 1883 1881
Cycles to 100 mOhm 376 285 240+
Capacity (80%) 1785 1843 1881
Cycles to 80% 483 378 240+

Fujitsu White-Gold